تبلیغات
وب مفید - ماکروسفال چیست؟
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندهای روزانه

نویسندگان

نظرسنجی

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

<<ماکروسفال>>

دراین بیماری به علت رشد بیش ازحد ماده خاکستری مغزباعث رشد جمجمه می گردد درنتیجه جمجمه این افراد بزرگترازطبیعی است.

خصوصیات:

1)بزرگ بودن جمجمه.

 2)مشکلات بینائی .

3)تشنج.

4)تعدادچین شکن های مغزکم است وگاهی تشکیل نمی شود.

5)عقب ماندگی ذهنی معمولاًدرحد شدید وعمیق است.

توضیح:

علت ماکروسفال دقیقا ًشناخته شده نیست وبه همین علت جزءعقب ماندگی های باعلل ناشناخته تقسیم بندی شده اند.

ماکروسفال و میکروسفال

<<میکروسفال>>

علت این بیماری عدم رشدسلولهای مغزی است که درنتیجه جمجمه رشد کافی نکرده وکوچک می ماند.

بیماری میکروسفال بعدازسندرم داون رایجترین عقب ماندگی ذهنی است.

علل متعددی برای میکروسفال ذکر کرده اند:

1)اختلالات ژنتیکی(ژن مغلوب معیوب).

2)تاثیراشعهXبخصوص در سه ماهه اول بارداری.

3)بیماریهای عفونی مادردردوران بارداری مخصوصاً سرخجه وسیفلیس.

4)مشکلات هنگام زایمان.

 5)بیماریهای عفونی خودکودک درسالهای اولیه تولد.

خصوصیات:

1)عدم رشد مغزکه باعث کوچک ماندن جمجمه می شود.

2)مشکلات بینائی.

3)جثه کوچک.

4)تشنج گاهی تشنج به عنوان یکی ازرایج ترین علائم میکروسفالی دیده می شود.

5)چشمان کوچک وگود افتاده.

6)ازنظر عقب ماندگی ذهنی درحد شدید وعمیق هستند.

ادامیه مطالب>>>>

<<ماکروسفال>>

دراین بیماری به علت رشد بیش ازحد ماده خاکستری مغزباعث رشد جمجمه می گردد درنتیجه جمجمه این افراد بزرگترازطبیعی است.

توضیح:

علت ماکروسفال دقیقا ًشناخته شده نیست وبه همین علت جزءعقب ماندگی های باعلل ناشناخته تقسیم بندی شده است.

هدف: هدف از این تحقیق شناخت بیشتر ویژگیهای جسمانی کودکان میکروسفال، ماکروسفال و عقب ماندگی ذهنی با علل ناشناخته و مقایسه آن با دانش آموزان عادی در سنین 6 تا 12 سال است .

روش: بدین منظور از هر گروه میکروسفال، ماکروسفال، عقب مانده ذهنی ناشناخته و عادی، 15 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس از مجتمع های بهزیستی (شمال، جنوب، شرق و غرب) تهران انتخاب شدند. در سنجش ویژگی های انسان سنجی از ترازو، متر نواری و کولیس استفاده شده است.

 یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس و آزمون شفاهی نشان داد که تفاوت ها در شاخص های تن سنجی در سطح 0.05 معنادار است.

 نتایج همچنین نشان داد که تفاوتهایی در شاخصهای تن سنجی مانند وزن، قد نشسته، دور سر، عرض بینی، طول بینی، طول دست، مچ پا و طول پا در بین چند گروه از کودکان یاد شده وجود دارد.

یعنی وزن کودکان عادی بیشتر از وزن کودکان عقب مانده ذهنی میکروسفال، ماکروسفال و علل ناشناخته است.

 میانگین قد نشسته کودکان عادی کوتاه تر از کودکان میکروسفال است. میانگین دور سر کودکان ماکروسفال بیشتر از کودکان عادی، میکروسفال و علل ناشناخته است.

 میانگین طول بینی کودکان ماکروسفال بلند تر از کودکان عقب مانده با علل ناشناخته است. میانگین عرض بینی کودکان ماکروسفال بزرگ تر از عرض بینی کودکان عادی است.

میانگین طول دست کودکان میکروسفال و ماکروسفال بزرگ تر از کودکان عقب مانده با علل ناشناخته و کودکان عادی است، همچنین میانگین مچ پا و طول پای کودکان عادی بزرگتر از کودکان میکروسفال، ماکروسفال و علل ناشناخته است.

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر نقش سبب شناسی در بروز ویژگی های جسمانی و انسان سنجی کودکان عقب مانده ذهنی تاکید می کند.

عقب ماندگی ذهنی و انواع آن

● تعریف:
به معنای نقص هوشی در اوئل زندگی- در مقابل دمانس می باشد که با محدود شدن عملکرد اجتماعی همراه است.

 با اقدامات آموزشی و اجتماعی می توان یک زندگی طبیعی در خارج از بیمارستان را برای این افراد فراهم کرد که شامل مدارس ویژه, انجام کار های خانه داری و صنایع دستی و حمایت از این افراد و خانواده آنان می باشد.
● آمار:
در جمعیت ۱۵-۱۹ سال شیوع موارد متوسط و شدید حدود ۳-۴ مورد در ۱۰۰۰ است.

 معادل ۶-۸ مورد در ۲۰۰۰بیمار یک پزشک عمومی.

این شیوع از سال ۱۹۳۰ اندکی تغییر کرده اما بروز موارد شدید به علت مراقبت های خوب نوزادی و جنینی تا حد یک سوم تا یک دوم کاهش یافته است.

 علت ثابت ماندن شیوع, زندگی طولانی تر افراد عقب مانده ذهنی است.
● مشکلات جنسی:
شایعترین آن استمناء در معرض عموم است.

 برخی مثل بچه ها در مورد بدن سایرین کنجکاو هستند که ممکن است از آن تعبیر جنسی شود.

 بسیاری از عوامل عقب ماندگی ذهنی ارثی نیست و آن دسته که ارثی است باعث ناباروری نیز می شود.
بنا بر این نگرانی اصلی از مقاربت این افراد تولد کودکان عقب مانده نیست بلکه توانائی آنان به عنوان یک پدر یا مادر برای نگهداری یک کودک طبیعی است.

 استفاده از روش های جلوگیری مفید است.
● بیماریهای جسمی:
شایعترین حالت در موارد شدید و بسیار شدید عقب ماندگی ذهنی دیده میشود که اکثرا ناتوانائی های حسی یا حرکتی و یا صرع دارند.

 فقط یک سوم این افراد تحرک دارند و یک چهارم به دیگران وابسته هستند.

مشکلات شنوائی و بینائی مانع دیگری برای توانائی شناختی است.

 ناتوانی های حرکتی که شایع نیز می باشد عبارتند از: اسپاستیسیتی-اتاکسی-آتتوز
● اثر عقب ماندگی ذهنی بر خانواده:

به محض تشخیص عقب ماندگی ذهنی در نوزاد والدین دچار دیسترس می شوند.

 برخی کودک را نمیپذیرند. گرچه این طرد کردن مدت طولانی دوام ندارد معمولا تشخیص پس از سال اول گذاشته می شود.

 والدین مجبورند امید ها و انتظارات خود را تغییر دهند که گاهی باعث افسردگی طولانی والدین همراه با احساس گناه و شرم و خشم می شود.

 تعداد کمی کودک را نمیپذیرند.

 در حالی که بقیه در مورد مشخصات سایر فرزندان شدیدا احساس می شوند.
سرانجام اکثر والدین تطابق پیدا میکنند.

 این والدین نیازمند حمایت طولانی مدت هستند.

● مشکلات هیجانی و رفتاری:

▪ واکنش ها به وقایع استرس زا:
واکنش آنان مشابه افراد عادی است.

 با این حال آنان دیسترس را بیشتر در رفتار خود نشان می دهند تا در کلمات.

 تحریک پذیری , آژیتاسیون ترس یا رفتار های دراماتیک ممکن است نشانه یک اختلال حاد استرس باشد. همیشه باید این نکته را در نظر داشت که گاهی این واکنش به یک بیماری جسمی تشخیص داده نشده است.
بقیه مطالب در وب سایت:

www.mvmm.blogfa.comنوشته شده توسط :مهدی رسولی
یکشنبه 19 دی 1389-12:05 ب.ظ